Andakt

Tacksamhet

  • Mamma, varför måste vi äta soppa idag igen? Igår fick vi broilersoppa, idag får vi maletköttsoppa. Jag skulle mycket hellre få något annat!

Som barn tar vi ofta saker för givet. Bara för att vi fick mat igår, varför betyder det att vi ska få mat idag? Vi förväntar oss att få det vanliga så vi tackar inte för det, istället gnäller vi om allt vi inte får. Men frågan är, vad förtjänar vi egentligen?

Är jag en så god människa att solen borde gå upp för min skull? Är jag så god att regnet ska falla från himlen för min skull? Enligt kristendomen är det enbart för Guds godhets skull som allt detta tillkommer oss.

När vi vet att allt gott kommer från Gud, utan vår förtjänst, borde vi tacka Gud. Vår tacksamhet är att vi tillber Gud. I första hand vänder vi oss till Gud och tackar för allt som är bra: Tack för att du älskar mig. Tack för viktiga människor jag får älska. Tack för att mitt hjärta slår. Tack för mat och kläder.

Tacksamhet, att tacka för det vi redan har. Dessutom lovar Gud att han alltid hör våra önskningar. Han rentav vill att vi vänder oss till honom för att be om ännu mera. Även detta är ett tacksamhets ämne, för vi vet att Gud alltid svarar med det goda.

Ifall jag ber och får det jag ber om, får jag tacka Gud för att jag fick det. Om jag ber och inte får, får jag ändå tacka Gud, för han vill förmedla något till mig när jag inte får allt jag pekar på.

Efter högstadiet sökte jag till en skola som lovade tre roliga år. Jag kom inte in. Jag bad att allt skulle ändra, jag var fast besluten att Gud skulle ta mig dit. Ändå hände det inte, men efter några veckor i den nya skolan förstod jag att det var Guds plan. Då tackade jag Gud.

I mitt fall fick jag snabbt se hur allt verkade för mitt bästa. I vissa fall får vi inte det. Ibland ser vi bara mörkret, rentav hela livet. Då är livet en enda prövning. Om vi i prövningen söker Gud verkar det till vår egen frälsning. Frälsningen som är den största gåva vi någonsin kan få. Vad vi än ber om på jorden vet vi att frälsningen är ännu bättre.

Kristen tacksamhet ser vi särskilt när apostlarna återvänt till fiskandet efter Jesu död. De hade inte fått någon fisk fram tills de såg Jesus vid stranden. Han uppmanade dem kasta nätet på höger sida om båten och då fick de. I sin tacksamhet lämnade de näten, kom till Jesu närhet, och förblev honom trogen intill döden.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.