Samhälle

Träningsboom och kristen identitet

Identitet. Ordet är bekant för många, men vad betyder det egentligen? Identitet handlar om din självbild – hur uppfattar du dig själv? Vad definierar dig och vad gör just dig speciell?

Vår självbild påverkas av vår egen uppfattning men också av vad andra säger om oss. Ofta använder vi då olika etiketter när vi beskriver oss själva: rolig, intelligent, vacker, snäll, bra på fotboll, bra på att sjunga, en god vän och så vidare. Etiketterna kan beskriva såväl personliga egenskaper som särskilda talanger eller roller.

Om vi allt för mycket fäster oss vid de här orden som beskriver oss själva kan det bli ett problem. Om du varit den roliga och humoristiska personen i ett gäng, och det kommer en ny typ som är minst lika rolig som du, kan du känna att din plats i gruppen är hotad. Då kan din identitet vackla, för det var ju du som var ’den roliga’. När de etiketter som gör just dig speciell plötsligt inte bara är dina längre, kan du också börja tvivla på ditt värde som människa.

Bibeln skriver också om vilka vi är i Guds ögon: Genom hans kärlek får vi kallas Guds barn (1 Joh 3:1). De som inte känner Gud kan inte alltid se varje människas värde eller förstå de vägar Gud leder sina barn på. Därför är det viktigt att vår uppfattning om oss själva och vårt värde grundar sig på vad Gud säger om oss och inte vad andra människor säger.

Du är unik, och Gud har speciella planer, specialdesignade just för den person som är du.

Men att ha sin identitet i Kristus låter å andra sidan väldigt flummigt. Vad kan det innebära i praktiken?

Det kan till exempel betyda att du chillar ner lite. När du känner att du borde få en tia i det där provet, eftersom du är ’den som alltid får 10’, stig tillbaka, andas djupt och låt det gå lite sämre en gång. Ditt värde kan inte mätas i vad du gör eller vad andra tänker om dig och det du gör. Ofta bryr de inte ens sig speciellt mycket. De gånger när omgivningen ifrågasätter dig, är det speciellt viktigt att minnas att ditt värde i Skaparens ögon är oförändrat. Hans planer för dig omkullkastas inte för att du ibland inte lyckas leva upp till de etiketter du själv eller andra gett dig.

Du är så underbart skapad att världens alla ord och etiketter inte räcker till för att beskriva dig.

”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem kommit” Ps 139:14, 139:16.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.