Andakt

Treenighetssöndagen – Vem är du Gud?

Den dolde Guden

När vi pratar om Gud märker vi att det finns saker vi inte riktigt kan greppa. En sådan bild ger Guds Ord t.ex. i bönen Fader vår. Vi ber å ena sidan ”Fader vår”, och tänker att Gud är en kärleksfull Far som vi får ha en intim relation med. Gud är vår Far och vi är Hans barn. Å andra sidan ber vi ”som är i himlen” och tänker att Gud också är någon som är i himlen och som vi inte kan greppa.

Det är klart att Gud har dolt vissa saker för oss människor.

Gud har uppenbarat (visat vem han är) sig i sitt Ord och i historien

När vi läser Bibeln lär vi känna Gud. Vi lär känna honom genom de gärningar som Han har gjort. Vi lär känna honom som ”Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land” (2 Mos 20:2), eller får läsa hur ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk” (Ps 19:2).

Men genom vår bibelläsning förstår vi också hur Gud inte uppenbarar hela sitt väsen, utan döljer en del av sig själv. Det här blir mest uppenbart för oss på Golgata där en svag och lidande Kristus vinner den största vinsten. Gud, himlens och jordens skapare, har närmat sig oss människor i Jesus Kristus, och försonar världen med sig själv så att vi får leva med honom. Är det verkligen här som den treenige Guden visar sin makt?

Ja. Vid Jesu kors möter jag min Gud, Han som är min skapare och frälsare.

Den treenige Guden frälser dig

För att lite knyta an till treenigheten (mera om treenigheten här) i och med namnet på inkommande söndag, treenighetssöndagen, vill jag ta det här inläggets bild som hjälp. Vad ser vi på bilden? För det första ser vi Jesus Kristus, Sonen, som dör för vår synd.

För det andra ser vi Fadern, eftersom Sonen uppenbarar Fadern (Matt 11:27).  

Var är då den helige Ande? Jo den helige Ande uppenbarar för oss vem Jesus är. Du som ser Jesus, inte bara som en vanlig människa som dött på ett kors, utan som Guds Son som dör för din synd, gör det i kraft av den helige Ande. Och hur verkar den helige Ande idag? På vilket sätt får vi ta del av Anden och Honom, Jesus Kristus, som Anden förhärligar?

Den treenige Guden möter dig också idag. I evangeliets ämbete, som verkar genom Ordet och sakramenten, döljer Gud sin makt och härlighet. Genom evangeliet får jag, också här och nu, möta Kristus och ta del av alla (!) Hans gåvor.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.