TRO & LIV

Tro och psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är något man allt mer har börjat uppmärksamma. Många mår dåligt, i synnerhet ungdomars illamående är något man slagit larm om. Har kristen tro något att tillföra i diskussionen?

Absolut! Kristen tro är i allra högsta grad relevant när det gäller psykisk hälsa. Jesus säger själv att han har kommit för att vi ska ha liv, och liv i överflöd! (Joh 10:10) Då Jesus ställde sig i synagogan för att läsa ur Skriften, läste han följande profetia: ”Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren” (Luk 4:18). Sen konstaterar han att detta nu gått i uppfyllelse.

Jesus vill alltså förbinda förkrossade hjärtan, ge frihet och befrielse. Hur går det här månne till? Psykisk ohälsa kan förstås ha en mängd olika orsaker, allt från biologiska till sociala faktorer. Några vanliga drag bakom illamående är identitetsfrågor (vem är jag?), skuld- och skamfrågor (duger jag?), ensamhet (älskar någon mig?) och mening (finns det någon mening med mitt liv?)

Tron på Jesus ger en grund att besvara de här frågorna från. Låt oss börja med identitetsfrågan. Vem är jag? En dålig självkänsla och självförakt är ett vanligt inslag i psykisk ohälsa. Man tycker inte att man är något speciellt och slår sig platt i konkurrensen om gillanden. Man kanske försöker skapa sig en identitet genom att höra till någon grupp, som kanske ger en viss trygghet och identitet, men ändå inte förmår göra en trygg i sig själv. Guds ord ger oss en trygg bas för vem vi är: vi är skapta till Guds avbild. Det betyder att vi automatiskt har ett oändligt värde – vi är ju lika Gud själv! 

Samtidigt är Bibeln också tydlig med att avbilden blivit trasig- ”alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23). Det är inte bara jag som har nåt fel – alla har blivit totalförstörda i grunden. Men istället för att deppa över detta finns det ett glädjebudskap som följer: Gud älskade oss så mycket att han sände sin egen son för att betala priset för försoning! Det är ingen överraskning för Gud att vi är syndare, han vet om det och har redan ordnat allt för att reparera problemet. Genom tron på Jesus kan vi bli helt förlåtna och få en ny identitet- som rättfärdiggjorda!

Kristen tro ger ett fullständigt hopp. Vi behöver inte försöka dölja det faktum att vi inte är perfekta, vi behöver inte ens försöka vara perfekta, utan tvärtom kan vi lugnt acceptera detta, be om förlåtelse och glädjas åt att priset är betalt! Vi är älskade precis som vi är trots att vi är både ofullkomliga och misslyckade. Det ger ett lugn och en trygghet.

Det här påverkar också frågorna om skam och skuld. Det finns en lösning- förlåtelse genom att bekänna sina synder.

Det här är i sig fantastiska nyheter. Ändå finns en risk att nyheterna blir en teori som av någon orsak inte riktigt når ner till hjärtat. Har du det ställt så, kan du först och främst be om gåvan att tron skulle bli verklig också för känslorna! För det andra behöver man ofta en kristen gemenskap för att kunna ta till sig det kristna budskapet på djupet. Sök dig till en sådan, och ta emot förbön! Den kristna gemenskapen är ett starkt stöd och kan vara det som botar ensamheten. Våga berätta vad du tänker och tycker- ge möjlighet för andra att visa kärlek!

Frågor kring mening får en djupare dimension då vi upptäcker att vi får vara med och göra skillnad genom att låta Gud använda oss. Vi får ett mål- himlen, av evighetsvikt. Inte bara för oss själva, utan som en livsuppgift: att vara med och peka mot himlen så att även andra kan se målet och kanske komma på den vägen. Detta är något som ger perspektiv då livet känns svårt – det finns hopp bortom graven.

Många människor saknar idag riktning, man vet inte riktigt hur man ska leva sina liv. Då är det en stor förmån att ha en kompass- Bibeln, som ger svaren på de djupa frågorna om livet.

Till sist vill jag uppmana dig att följa Bibelns råd: ”Smaka och se att Gud är god!”.  Ps 34:9

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.