Reflektioner

Utmana varandra att leva så som Jesus lär!

Kaffepauser, roliga stunder tillsammans med kompisar, skämt och skratt, fester och diskussioner kring maten. De här stunderna uppskattar så gott som alla av oss, och det är gott. Vi ska njuta av varandras sällskap och vi är kallade till att ha gemenskap med varandra. Men tyvärr är det också i de här situationerna som skvaller, ironi och baktalande smyger sig in. Detta förekommer så gott som överallt där människor har att göra med varandra, eftersom vi alla är syndare. Men hur har Jesus kallat oss att leva som hans lärjungar? Finns det en annan väg?

Därför att Han älskat oss först
Grundläggande är att allt vi gör och säger bör bygga på kärlek till människorna omkring oss. Och den kärleken kommer från det att Gud älskat oss först (1 Joh. 4:19). Gud har skapat och älskar varje människa. Han har också förlåtit varje människas synder genom Jesus och ingen av oss är förmer än någon annan inför Gud. Därför får vi börja med att be, att Gud hjälper oss att se på varandra med samma kärlek som han själv har till dem.

Efter det finns det många ställen i Bibeln som kan hjälpa oss när vi funderar på hur vi ska behandla varandra. I Efesierbrevet 4:29 kan vi läsa: Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Och i Filipperbrevet 2: 3-5: Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vidare ska vårt tal alltid vara vänligt och kryddat med salt (Kol. 4:6),  vi ska överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning (Rom. 12:10) och tjäna vår nästa, till hans bästa och uppbyggelse (Rom. 15:2). Vi ska alltså vara vänliga mot ALLA, inkludera ALLA och uppmuntra varandra! Vi ska sätta andras bästa före vårt eget. Här finns inga genvägar, utan det gäller för var och en av oss att tänka över hur vi lever.

Att sprida en kultur av godhet
Kan vi utmana varandra i att leva på det här sättet som Bibeln beskriver? I att tala gott om varandra och uppmuntra varandra? Om vi börjar tänka på detta så kan vi vara ett föredöme för andra människor och på så sätt sprida en kultur av godhet: Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. (1. Tim. 4:12). Visst är du med?!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.