Undervisning

Vad är det för skillnad på våra svenska bibelöversättningar? – Del 1

Vilka skillnader finns det mellan våra svenska bibelöversättningar? Det finns flera olika. De flesta skillnaderna beror på att man svarar olika på de här tre frågorna:

  1. Vilken är målgruppen för översättningen? Är det en barnbibel, en ungdomsbibel, en Bibel som skall användas i liturgiska läsningar i gudstjänsten eller är det en studiebibel? En studiebibel kan innehålla fotnoter, en ungdomsbibel måste vara så översatt att den förstås direkt, utan fotnoter.
  2. Hur ser grundtexten ut, alltså den text som vi översätter från? Vi har nämligen inte kvar originaltexterna. Alla texter är avskrifter, och skrevs av för hand. Både när det gäller Gamla och Nya testamentet finns det flera olika fragment som sinsemellan kan avvika lite från varandra. Trots att avskrivningen gjordes (och görs ännu i dag i Israel!) med mycket stor noggrannhet kan det uppkomma små fel. Man behöver därför bestämma sig för vilka principer man skall följa när man väljer vilka textkällor som skall användas som grundtext.  Dessutom måste man beakta att Bibeln för de kristna är en helig bok, med Guds eget tilltal till oss människor. Detta arbete sker inte genom gissningar, utan man strävar efter att följa vissa metoder, så att översättningarna vetenskapligt kan prövas.
  3. Hur förhåller man sig till påståendena att Bibeln är inspirerad av Gud och att Bibeln ska förstås som en helhet? Det är inte så att alla Bibelns författare visste att de skrev Bibeln när de författade sina alster. Gud hade gett dem i uppdrag att säga något till en viss grupp människor som levde i deras samtid. De var alla ledda av Guds Helige Ande. I ett senare skede fastställdes vilka böcker som ansågs vara inspirerade av Gud. Den som översätter måste därför sträva efter att översätta texterna med den avsikt som författaren ursprungligen hade, och att så långt som möjligt betrakta dels varje bibelbok, dels hela Bibeln som en helhet.

Jesus säger att inte en enda liten prick av Guds lag skall förgå. Han är helt övertygad om den saken, trots att han nog kände till att Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, långt ifrån bokstavligen följer den hebreiska förlagan. Också Nya testamentets författare använde frimodigt Septuaginta i sin grekisktalande miljö. Jesus själv bejakar alltså en översättningstradition där man gör sitt bästa för att översätta så troget man kan, medan man samtidigt beaktar målgruppen, som skall läsa och förstå Bibeln i sin egen miljö.

För Jesus är det viktigt att människotankar inte ersätter Guds ord. Varför? Därför att Bibeln helt enkelt är Guds ord, bindande och auktoritativt genom alla tider. Det är Guds ord, bindande och auktoritativt också då man strävar efter att översätta så att folk förstår det, trots att man ibland måste avvika från en hebreisk och grekisk språkdräkt.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.