Undervisning

Vad betyder det att vi lovsjunger Gud?

Lovsång. Det är något kristna människor ofta gör och vi ofta tycker är väldigt viktigt i vårt kristna liv. Men vad är det riktigt, och finns det något vi behöver tänka på när vi sjunger och väljer sånger?

Lovsång kan betyda många olika saker, men man kan kanske i grunden säga att det handlar om att prisa Gud med sång. I Bibeln och speciellt Psaltaren är lovsången på samma gång lovprisning, bön, undervisning och bekännelse av tron. Lovsång innehåller alltså många saker, men hur ser en bra lovsång ut? Jag ska försöka svara på den frågan här. När vi nu talar om lovsång kan vi kanske koncentrera oss på sådana lovsånger som brukar sjungas på böne- och lovsångskvällar.

Jag tror det finns många fina saker med moderna lovsånger. De här sångerna låter oss prisa och tillbe Gud, och ofta på ett sätt som talar till nutidsmänniskor med moderna instrument och arrangemang. Lovsånger hjälper oss att stilla oss inför Gud och att ta Gud på allvar i våra liv. Och om lovsången görs på rätt sätt ger den oss också undervisning om frälsningen, något att bygga sin tro på alltså.

Men som med alla saker kan det också finnas fallgropar med moderna lovsånger. Vilka kan dessa vara, speciellt med tanke på lovsångens innehåll? Det är viktigt att låta lovsången vara allt det som Bibeln säger att den är. I Bibeln är lovsång inte bara lovprisning och bön, utan också undervisning och bekännelse! En bra fråga att ställa sig är om en icke-kristen skulle lära sig det viktigaste i kristendomen av att lyssna på lovsången? Det bästa sättet att lovsjunga Gud är nämligen genom att sjunga ut det som han har gjort – det som hände på korset!

En annan viktig sak att tänka på är vem som gör något i lovsången – är det viktigaste att Gud tjänar oss och kommer ner till oss, eller att vi lyfter upp honom? Det första är mycket viktigare, och därför finns det en risk att något blir fel om man mest sjunger om det senare – kom ihåg att all lovsång är undervisning!

Ofta får känslorna en viktig plats på lovsångssamlingar. Det är bra, för om våra känslor är med är vi oftast själva med helhjärtat. Men ibland kan vi också snava på det – känslorna kan bli vårt enda sätt att tillbe Gud ”på riktigt”. Men Bibeln säger att Guds ord är allt vi behöver för att be på riktigt. Vi har bättre och sämre dagar, men budskapet om Jesus är det viktigaste, också i lovsången!

Till sist: minns att lovsången inte är allt. En samling behöver också syndabekännelse, förlåtelse och undervisning, och det är viktigt att ta med också andra typer av sånger så att alla känner sig bekväma och hemma. Då får vi alla lovsjunga Gud tillsammans med glädje!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.