FRÅGOR & SVAR

Vad menas med “allt vad man inte gör i tro är synd”?

Fråga: Jag har många gånger grubblat när jag har läst: allt vad man inte gör i tro är synd. Vad menas riktigt? När jag t.ex spelar fotboll med mina vänner. Hur vet jag om jag gör det i tro eller inte?

För att få ett svar på frågan behöver vi se bibelversen i det större sammanhanget. Hela kap 14 i Romarbrevet handlar om den ”svage” respektive den ”starke” i tron. Den kristna församlingen i Rom led av att dessa två grupperingar stred och fördömde varandra. De brännheta frågorna handlade om att de ”starka” åt all mat, inte gjorde åtskillnad på särskilda dagar samt drack vin, medan de ”svaga” endast åt grönsaker, gjorde åtskillnad på särskilda dagar samt avstod från att dricka vin. (Se verserna 14:2, 14:5 och 14:21).

Det som vi nu behöver förstå är vem som hade rätt, dvs. var de kristna i Rom – och i förlängningen vi kristna idag – fria att göra hur de ville i dessa frågor? Svaret är Ja, det enda Paulus vill att vi ska tänka på är att kärleken till nästan går före friheten.

Att vara kristen innebär att ha blivit rättfärdigförklarad (typ felfriförklarad). Jesus har uppfyllt alla de krav som Guds lag kräver och när han blev korsfäst tog han mitt straff som jag förtjänar pga. min synd. Genom att vara döpt till Jesus och genom tron på Honom så tillräknar Gud Jesus felfria laguppfyllelse som min. Helt enkelt, frälsningen i Kristus är så frigörande att det inte finns någonting mer för oss att göra som har med frälsningen att göra.

De starka, i Rom. 14, är de som tror detta och lever av det varje dag. När de åt kött åt de i tro, när de inte gjorde någon skillnad på vissa särskilda dagar gjorde de det i tro, och när de drack vin gjorde de det i tro. De svaga, var ännu inte helt övertygade om att tron på Jesus Kristus gav dem friheten att göra sådant. De trodde att det var nödvändigt med vissa restriktioner för att kunna vara en kristen. Skulle de ha tvingats till sådant som deras tro och övertygelse inte tillät, skulle de svaga ha syndat mot Gud och sitt eget samvete. Därför säger Paulus i 14:23a “den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro.”

Nu äntligen börjar vi ha en grund för att svara på frågan, Paulus ord om att allt som inte sker av tro är synd, betyder alltså inte att vi på något sätt bör trycka in lite tro i de saker som inte verkar vara typiskt kristet, exempelvis spelandet av fotboll. Fotboll kan endast spelas på ett sätt. Vad Paulus däremot menar är att de kristna som spelar fotboll bör spela i den tron och övertygelsen att de inte syndar när de spelar. Du bör alltså tro att Jesus Kristus har friköpt dig från alla dina synder oberoende om du cyklar, springer, spelar fotboll, handlar mat, är i skolan osv. Din tro ger dig friheten (eller egentligen Jesus som du tror på).

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.