FRÅGOR & SVAR

Vad säger Bibeln om mental träning och meditation?

Fråga: Vad säger Bibeln om mental träning och meditation?  Är det okej för en kristen att använda sig av mental träning?

 

Eftersom mental träning är ett modernt fenomen står det inte omnämnt i Bibeln. Meditation är även ett brett begrepp där innebörden kan variera mycket. Därför måste vi titta på innehållet för att avgöra huruvida det går ihop med kristen tro.

Mental träning går i korthet ut på att påverka sitt psyke för att uppnå bättre prestation (t.ex. inom idrottsvärlden) eller välmående. Genom att t.ex. föreställa sig att man lyckas och är framgångsrik får man större självförtroende vilket kan påverka prestationen. Ett annat exempel kan vara att intala sig att ingen fara är å färde, trots att man känner sig urstressad.

Mycket av det här bygger på sunt förnuft och kan vara hälsosamt. Överlag behöver dock allting prövas. Även om Bibeln inget säger om mental träning, kan man pröva innehållet mot följande frågor: Är innehållet i samklang med bibliska principer? Vilken människosyn förmedlas? Kan du föreställa dig att Jesus skulle göra samma sak, leder resonemanget närmare Jesus?

Meditation är  ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det används mycket inom österländsk religion, då ofta i samband med mantran som ofta är namn på olika gudar. Här är det skäl att vara ytterst försiktig – vi skall inte åkalla något annat än Jesu namn! Meditation kan dock också benämnas i bemärkelse begrunda, t.ex. att meditera över ett Bibelord betyder att man stannar upp inför det, funderar, tar till sig.

Överlag behöver vi vara medvetna om att österländska metoder är starkt närvarande överallt, inte minst inom vården. T.ex. mindfulness rekommenderas ofta, där meditation och yoga ingår som praktiska övningar. Detta är inte något som kristna skall befatta sig med! Syftet är att bli mer närvarande i nuet, vilket är ett gott syfte, men vägen leder inåt, inte uppåt. Syftet är att tömma våra tankar, men Bibeln däremot uppmanar oss att förnya våra tankar. Förnyelsen sker genom att tränga in i Guds ord och låta det få bli levande och verksamt i vårt sinne – det är den mentala träning jag skulle rekommendera som garanterat är utan bieffekt.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.