Undervisning

Vad ska jag förvänta mig av förkunnelsen?

Under söndagarna sitter många kristna på bänkar och stolar och lyssnar på en predikant eller präst. Förkunnelsen är gudstjänstens centrum. Vad säger Gud i sitt ord, vilken text förkunnas för oss idag? Förväntningarna är höga. Så börjar det, Bibeln läses och predikan börjar. Men sen när du kommer hem efteråt så kanske någon har en kommentar över predikan, och kanske du också börjar fundera över det Guds ord som predikades. Då kan man ibland slås av hur svårt det är att minnas vad predikanten/prästen predikade om. Om exempelvis storasystern eller en vän upplevde predikan si eller så, varför upplevde inte jag något?  

Det kan finnas flera förklaringar till att vi har svårt att minnas förkunnelsen, men ett bra tips inför varje gudstjänst är att tänka igenom varför går jag och lyssnar på Guds ord? Eller som rubriken säger: Vad ska jag förvänta mig av förkunnelsen?

Jesus Kristus som korsfäst…
Du ska förvänta dig det som Paulus säger i sista meningen i Gal. 3:1 “… Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst”. Det här ska varje predikan handla om. Det här ska du lyssna efter när du sitter och lyssnar till predikan eller när du läser din egen bibel.

I Apg. 16:6 och 18:23 beskrivs hur Paulus besöker Galatien. Det beskrivs inte såsom något märkvärdigt, men i hans brev till galaterna, och just den vers som jag ovan citerade, där kommer det fram vad han har gjort. Han har predikat om Kristus. Och han har predikat så mycket, och från så många olika bibeltexter, att galaterna har fått en inre bild målad för deras ögon, och den bild de har fått är Jesus som är korsfäst för deras synders skull.

Att få se denna bild framför sig, att Jesus är korsfäst för dina synders skull, det ska du förvänta dig av varje predikan. Det ska du leva av. Det behöver du höra. Varje söndag får du komma inför Gud och hans ord. Du får se bakåt över veckan som har passerat och fundera över hur det har gått att vara kristen. Hur gick det med respekten och kärleken till föräldrarna, eller själviskheten när någon annan skulle ha behövt min hjälp, eller alla begär till det som är fel som jag har haft? Varför blir det inte enklare att följa Guds bud, tänker vi? Men så här är det med synden som bor i oss. Vi får ödmjukt erkänna inför Gud att det inte gick så bra denna vecka heller.

…har tagit straffet för all din synd
Då är det denna bild du ska förvänta dig att få målad framför dig. Att Jesus har blivit korsfäst och tagit straffet för just de synder som du har gjort under den gångna veckan. Han är den som har älskat sina medmänniskor där var du och jag inte har klarat av det. Han hade tålamod där var du och jag inte hade tålamod. På område efter område i ditt liv får du se hur du misslyckas, men hur Jesus har uppfyllt allt vad som krävdes. Och hela denna uppfyllelse får du av honom. Han tar ditt straff och klär dig i sin rättfärdighet. Det gjorde han dagen då du döptes. Även fast du var ett litet spädbarn så fick du i dopet allt vad du behövde. Därför ska du tro att dina synder verkligen är förlåtna.

Du får därför varje gång du besöker ett ställe där Guds ord predikas, förvänta dig en inre bild av hur din Herre, som älskar dig så ofantligt mycket, låter sig spikas fast på korset för din skull. Fast vi inte är värda att han gör det för vår skull, så gjorde han det ändå. Det är sann kärlek.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.