Undervisning

Var smart med din smartphone!

På min 13:e födelsedag fick jag min alldeles egen mobiltelefon. Jag fick en sprillans ny Nokia 3310, och vilka möjligheter som öppnades! Jag kunde ringa till vem jag ville och kunde sända meddelanden som ingen annan behövde läsa. Idag är möjligheterna och friheten ännu större med de nya smartphones. Det här betyder naturligtvis att vi ytterligare behöver fundera på hur vi använder telefonerna i våra kristna liv.

Gud har en plan med din smartphone

Den nya teknologin har länge använts av den kristna kyrkan för att sprida evangeliet. Också din smartphone kan vara ett nyttigt redskap för din vandring med Kristus och i din uppgift att sprida evangeliet. Går du en bit till skolan varje morgon? Bra, ta och ladda ner en ljudbibel-app att lyssna på medan du promenerar. Hittar du ingen tid att delta i de evenemang som din församling ordnar om veckorna? Använd din telefon till att organisera din dag och snart kommer du att ha mer tid för annat program.

Satan har en plan med din smartphone

Med alla möjligheter som smartphones erbjuder måste vi också förstå att det finns risk att vi använder telefonen på fel sätt. Gud har en plan för ditt liv men det har också Satan. För dig som t.ex. har problem med skvaller eller lätt att falla i sexuella synder kan smartphonen vara ett redskap för något ont.

Du kan göra ett test: Kolla din historik för att se var du spenderar din tid när du är på din smartphone. Resultatet ger åtminstone till viss grad svar på var ditt hjärta är. Vi minns Bibelordet från Matt 6:21:”…där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Har ditt hjärta en plan?

Alla människor misslyckas ibland med att använd de goda gåvor som Gud har gett. Då får vi vända bort från vår synd, söka tröst i evangeliet och lära oss av våra misstag. Vi får vara aktiva med att ge Gud möjlighet att styra vårt hjärta och genomföra sin plan i våra liv. Hur bereder du möjlighet för Gud? Hur låter du Gud genom sin helige Ande verka i ditt liv? Genom de medel där Han skänker dig sin nåd, dvs. i Ordet och sakramenten. Ta del av dessa medel och be Gud att Han ska ge dig vishet att använda din smartphone till Herrens pris och ära.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.