TRO & LIV

Varför går du till kyrkan?

”What if we take away the cool music and the cushioned chairs, what if the screens are gone and the stage is no longer decorated? What if the air conditioning is off and the comforts are removed? Would his word still be enough for his people to come together?” 

Det här citatet läste jag på ett Instagram-konto för en tid sedan och det talade till mig. Vad är den egentliga orsaken till att vi samlas? Är det för att vi vill ha roligt tillsammans, att musiken är häftig och att serveringen är satsad? Nej! Det är ju Jesus! Det han gjort för oss och det vi kan läsa om i hans ord är den huvudsakliga orsaken till varför vi går till kyrkan och andra kristna samlingar. 

Visst är det viktigt att vi får ha gemenskap tillsammans med andra, att vi får ha roligt tillsammans och att vi kan stöda varandra när vi har det jobbigt. Dessa saker stärker vår tro. Men de får inte komma före det allra viktigaste. Tänk om all sång, all servering och alla lekar skalades bort från de samlingar du brukar delta i och bara bibelläsning och predikan blev kvar. Skulle du fortfarande vara beredd att gå till den samlingen?

När vi läser eller lyssnar till Bibeln verkar Guds ord inom oss (Hebr 4:12, Jes. 55:11). Det renar och förvandlar vårt inre (Joh. 15:3), så att vi börjar förstå mer av Guds hemlighet och får en längtan att tjäna honom. Det är också genom ordet som Gud väcker tro i oss och berättar för oss om frälsningen genom Jesus (Rom. 10:17, 1 Kor. 15:2).

I dessa tider när vi inte kan samlas som vi är vana att göra ställs vår tro på prov. Gemenskapen är viktig för tron och att umgås, prata, sjunga och läsa Bibeln tillsammans med andra hjälper oss att förbli och växa i tron. Nu märker vi hur viktiga de egna rutinerna angående bibelläsning och bön är. Nu kan vi inte längre bygga på gemenskapen, utan nu behöver vi själv läsa Guds ord för att få näring för vår tro. 

Även om det finns mycket material och streamade samlingar online att ta del av, så är det på ett sätt som att en viktig del av vårt liv ryckts bort. Gemenskapen kring kyrkkaffet och den gemensamma lovsången finns inte längre där. Det kräver mera vilja och disciplin att själv öppna Bibeln och börja läsa. Det kan kännas jobbigt i början. 

Men även om det är många saker som ryckts ifrån oss nu, så finns det något som står fast och som aldrig kommer att vackla. Det är Guds ord och hans frälsningsverk! Det håller att bygga sitt liv på och det är det som ska vara huvudorsaken till varför vi samlas till ungdomssamlingar, predikotillfällen, årsfester och gudstjänster när vi kan göra det igen. I Matteusevangeliet 24:35 kan vi läsa: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.” 

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.