FRÅGOR & SVAR

Varför vill inte Jesus låta folk veta att han är Guds son?

Fråga: Vad är orsaken till att Jesus inte låter folk veta att han är Guds son från början, som t.ex. i Luk 4:41 ”Onda andar for även ut ur många, och de ropade: ”Du är Guds Son.” Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias.”. Har det endast att göra med vem/vad det är som säger det eller är det även tidpunkten?

Bra fråga och jag minns att jag själv har ställt mig den frågan. Låt oss börja med att ställa frågan om Jesus överhuvudtaget lät folk veta att han var Messias? Där kan vi konstatera utgående från evangelierna att det gjorde han. Ibland tycker vi kanske att han gör det lite tvetydigt men för hans samtid var det mycket mera glasklart. De förstod terminologin, bilderna och bibelverserna om den kommande Messias som han refererade till. Det är därför vi kan läsa flera gånger i evangelierna att folk blir så arga att de försöker döda Jesus. Deras upprördhet berodde på att de ansåg att han hade hädat och gjort sig likt Gud. Och här börjar vi komma in på saker som hjälper oss besvara frågan.

Jesus kunde inte enbart rakt upp och ner säga att han var Messias och Guds Son och så var den saken avklarad. Det fanns Messias-gestalter både före och efter Jesus liv här på jorden, ledare som gjorde anspråk på att vara Israels befriare. Så Jesus behövde få människorna att inse att han var den äkta Messias. Det gjorde han genom sitt liv då han gång på gång uppfyllde Messias-profetiorna. Trots detta var det inte alla som insåg att han var Messias. Eftersom man hade väntat så länge på Messias så hade folk hunnit spekulera och skapat sig lite olika uppfattningar om hur Messias skall och bör vara. Jesus passade inte alltid in på dessa människliggjorda Messias-bilder.

Jesus visar redan från början att han är den Skriften har talat om. Till exempel Johannes döparen kallar öppet inför folk Jesus för Guds Lamm och i Luk 4:18–19 kan vi läsa om hur Jesus i synagogan läser en Messias-profetia och säger att nu ser ni den uppfyllas. Men en sak som Jesus alltid är konsekvent med är att han aldrig tillåter demonerna ”predika/förkunna” att han är Guds son. Varför han gör det kan jag inte ge något definitivt svar på men några olika möjligheter till varför kan jag ge. Dessa svar behöver inte utesluta varandra. 1) Jesus gör det för att visa att han har makt över demonerna 2) Han vill att människor skall komma till tro på honom genom det han säger och det de ser honom göra, inte via demonernas ”vittnesbörd” 3) Det var inte en självklarhet för gemene man (som det är för oss kristna idag) att Messias skulle vara Guds son och att denne skulle lida och dö. Jesus kanske ville låta det här få mogna fram hos människorna och vara ett verk av den helige Ande och inte något som orsakas av att demonerna hade berättat det åt människorna.

Sen kan man spekulera i varför demonerna överhuvudtaget erkänner vem Jesus är. Är det på grund av att de inte förmår annat eller hoppas de försöka kunna underminera Jesus genom att säga sanningen? Man kan ju ljuga och missleda folk också genom att använda sanning. Djävulen och hans änglar har ju inget intresse av att få folk att tro på Jesus. Kanske var det så att Jesus var medveten om att demoner försökte få folk misstänksamma mot honom genom att berätta sanningen om honom och därför befallde Jesus dem att vara tysta.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.