Bibelns böcker

Världshistoriens början – inledning till Första Moseboken

1 Mosebok är den första boken i Bibeln. Här läggs grunden för resten av det som berättas i Bibeln och därför finns det genom hela Bibeln hänvisningar till det som hänt i denna bok. Även om det inte sägs direkt i någon av de fem moseböckerna har både judar och kristna sedan länge ansett att Mose har skrivit dem, vilket även Jesus säger (t.ex. Matt. 19:7, Mark 7:10).

Sammanfattning
Boken börjar med att berätta om skapelsen, hur Gud skapade himmel och jord och allt som där finns. Det som Gud skapade var gott men de första människorna, Adam och Eva, vänder sig bort från Gud och därför kommer synd och död in i världen. Historien fortsätter med hur ondskan i världen blir allt större vilket gör att Gud sänder en flod för att förgöra allt levande. Gud uppmanar den trofaste Noa och hans familj att bygga en ark för att de skall räddas tillsammans med djuren. Efter syndafloden börjar människorna bygga upp samhällen och de börjar bygga Babels torn tills Gud skiljer dem åt och de sprids över hela jorden. Därefter kallar Gud Abram (Abraham), sluter ett förbund med honom och lovar att från honom skall det komma ett stort folk. Här kan vi också läsa hur Gud prövar Abrahams tro genom att han skall offra sin son Isak. Abraham litar på Gud varefter Gud ger en bagge som offer istället för Isak. Isak blir småningom far till Jakob och Esau.

Den sista delen av boken handlar om hur Josef, en av Jakobs tolv söner, blir såld som slav, hur han hamnar i fängelse men sedan blir en mäktig man i Egypten. När en hungersnöd kommer tvingas hans bröder komma till Egypten för att köpa säd. Då avslöjar Josef att han är deras bror varefter hela hans släkt flyttar till Egypten.

Huvudbudskap
Skapelsen och syndafallet är två viktiga händelser i 1 Mosebok. Utan dessa två händelser kan vi inte rätt förstå vad livet som människa innebär. Speciellt viktiga är de för att förstå varför det finns synd och död och varför människan behöver räddas. I skapelsen berättas hur människan är skapad till Guds avbild, men genom syndafallet förlorade hon den och synden, döden och lidande blev en del av livet.

Viktiga förebilder i boken är framförallt Abraham och Josef. Abraham ses som ett föredöme i tro och förtröstan på Gud, på samma sätt har Josef ofta ansetts vara ett exempel för en kristen. När Josef frestades till att synda sade han: “Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud?” (39:9)

Kristus i 1 Moseboken?
Redan i bibelns tredje kapitel finns det första tecknet på hur Kristus skall övervinna ormen, efter syndafallet säger Gud: “Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” (3:15) I första Johannesbrevet 3:8 skriver Johannes om Jesus som har uppfyllt detta löfte, han säger: “Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.”

Fråga: Josefs bröder gjorde något ont när de sålde honom som slav, men på vilket sätt blev Josef använd av Gud?

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.