Undervisning

Vill du ha förändring i din kristna gemenskap?

Ibland får man höra en önskan på förändringar i kristna samfunds verksamheter. Kanske någon tycker att man borde ordna mera missionerande verksamhet, eller att det skulle vara trevligare att ackompanjeras av något annat instrument än orgeln när man sjunger kristna sånger. Det är viktigt och sunt att se med en viss självkritik på den egna verksamheten, men lika viktigt är det att fundera på hur man personligen kan stå till tjänst för det som man tror vara bra. Hur ska man gå till väga om man vill vara med och påverka?

Var en del av den kristna gemenskapen

Som kristna får vi tro att det är en verklighet att vi hör till en speciell gemenskap, till Kristi kropp. Därför ska vi också leva enligt den verkligheten och försöka ta del av den kristna gemenskapens verksamheter. Vi kan också försöka minnas att Kristi kyrka har sin fullhet i all sin mångfald och brokighet där alla, också ungdomar, har en värdefull plats. Till Kristi kyrka hör alla som tror på Kristus, oberoende ålder, kön, uppgift eller social status.

Bli en tjänare

Om du vill vara församlingsaktiv och vara med och påverka är det viktigt att du tar en tjänares roll. Oberoende av i vilken uppgift du verkar är det viktigt att du förstår den kärleks- och tjänandestruktur som bygger upp hela den kristna tron. Gud tjänade världen genom Jesus Kristus för att vi ska få ett nytt liv med Honom. På samma sätt ska vi ödmjukt tjäna varandra.

Gör ditt bästa

I Ords 21:31 står det: Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från HERREN. Även om segern kommer från Herren är vi inte kallade att sitta passivt och vänta på att Han skall göra allt. Vi ska alltid be att Gud välsignar och vägleder de uppgifter vi gör, för att sedan med de gåvor vi fått göra så bra vi kan.

Ta del av Guds Ord

Tillsammans och inför Herren, sa en predikant en gång. Det är viktigt att vi tjänar varandra och gör saker tillsammans, men utan Herren Jesus Kristus finns ingen kristen gemenskap eller kristen kallelse. Att vandra och att vara inför Herren är att vara inför Hans Ord. Det mest grundläggande för dig som vill ha förändring (eller väckelse) är Guds Ord. Kristus styr sin kyrka genom sitt Ord. Genom att vi som enskilda människor tar del av Guds Ord får Gud verka i var och en av oss på det sätt som Han själv vill. Det är utgångspunkten för all sann förändring och förnyelse.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.